BAB 3 : NEGERI MELAYU UTARA DAN JOHOR BENTENG KESELAMATAN BRITISH.

BAB 3 : NEGERI MELAYU UTARA DAN JOHOR BENTENG KESELAMATAN BRITISH.

3.1 Negeri-Negeri Melayu Utara Penampan Keselamatan British di Tanah Melayu
1 Pada akhir kurun ke-19, wujud kuasa imperialis baru seperti ____________, ____________, __________________, dan ___________ telah membimbangkan British.
2 British bimbang peluasan kuasa:
(i) Perancis di Menam Chao Phraya dan bercadang membina terusan di Segenting Kra.
(ii) Jerman berusaha mendapatkan Pulau ____________________ daripada Siam.
(iii) Amerika Syarikat berusaha mendapat Terengganu.
(iv) Rusia ingin membuka petempatan di Ujung Salang.
3 British berusaha menghalang kemaraan Eropah dengan:
(i) Menandatangani Perjanjian Sulit dengan ______________ pada tahun 1897. British menghalang Siam membenarkan kuasa lain bertapak di selatan Siam.
Perjanjian ini gagal menghalang hubungan sultan dengan kuasa lain.
Sultan _________________ telah memberi konsesi kepada Duff Development Company.
(ii) Perjanjian Pengisytiharan British Siam 1902 telah melantik pegawai British bekerja sebagai Pegawai Siam di NNMU (Negeri Negeri Melayu Utara).
(iii) Perjanjian ________________ 1909 menyebabkan Siam menyerahkan NNMU kepada British.

3.2 Penasihat British Mengancam Kedaulatan Negeri-Negeri Melayu Utara
I Penasihat British di Kedah:
(i) Sultan AbduI Hamid Halim Shah tidak mengiktiraf Perjanjian Bangkok.
(ii) Namun British melantik _______________ sebagai Penasihat British di Kedah.
(iii) Pelantikannya menimbulkan konflik dengan Majlis Mesyuarat Negeri yang dipimpin oleh Tunku Mahmud.
(iv) Berikut ialah usaha Tunku Mahmud mengekal identiti Kedah:
(a) Menggunakan Bahasa Melayu dalam penulisan rasmi dan perundangan
(b) Surat rasmi tidak ditapis oleh Penasihat British
(c) Penggunaan kalendar ________________
(d) Cuti umum pada hari __________________
(e) Melantik orang Melayu dalam pentadbiran Kedah

2 Penasihat British di Perlis:
(i) Raja Syed AIwi membantah Perjanjian Bangkok.
(ii) Namun British melantik Kapten Meadowe Frost sebagai Penasihat British.
(iii) Penasihat British menguasai Jabatan Kewangan, menambah jabatan baru, dan menguasai undang-undang untuk mengukuhkan kuasa.

3 Penasihat British di Kelantan:
(i) Sultan Muhammad IV dipaksa menerima ________________ sebagai Penasihat British.
(ii) Penasihat British menguasai pentadbiran jajahan, Jabatan Polis, Pejabat Tanah, dan Mahkamah.

4 Penasihat British di Terengganu:
(i) Sultan Zainal Abidin III tidak mengiktiraf Perjanjian Bangkok.
(ii) Baginda menemui Pesuruhjaya Tinggi British di Singapura membuat bantahan.
(iii) Hanya menerima wakil British W.L. Conlay pada tahun 1910.
(iv) Sultan Zainal Abidin III menggubal Undang-undang __________________________________ untuk memelihara kedaulatan Terenganu.
(v) Sultan Muhammad II, pengganti baginda menerima J.L. Humphreys sebagai Penasihat British.
(vi) British menguasai jabatan penting di Terengganu seperti Jabatan Kastam, Jabatan Perubatan, Jabatan Kerja Raya, dan Jabatan Tanah dan Galian.


3.31 Pemodenan Johor Melambatkan Campur Tangan British

I Temenggung Ibrahim pemimpin berwibawa (1825 - 1862)

(i) Pada tahun 1855, Temenggung Ibrahim diiktiraf sebagai pemerintah Johor. Sultan Ali hanya berkuasa di wilayah______________________________.
(ii) Temenggung Ibraim memperkenalkan Sistem Kangcu untuk memajukan tanaman ____________________ dan ______________.
(iii) Kangcu (Tuan Sungai) diberi __________________ sebagai surat kuasa.

2 Sultan Abu Bakar (1862- 1895)

(i) Baginda digelar Bapa _________________ Johor dan menerima gelaran _______________________ daripada Ratu British.
(ii) Baginda sering melawat London bagi mempelajari ___________________________.
(iii) Baginda telah menggubal Undang-undang _________________________________.
(iv) Sistem Kangcu telah diteruskan utk memajukan ekonomi Johor
(v) Baginda menubuhkan beberapa jabatan seperti mahkamah, perkhidmatan pos,
Jabatan Kerja Raya, pasukan polis, sekolah, dan hospital.
(vi) Pada tahun 1885 – baginda menandatangani Perjanjian Persahabatan dengan British:
Perjanjian ini membolehkan baginda :
(a) Diiktiraf sebagai Sultan Johor '
(b) Kedudukan lebih tinggi daripada Pesuruhjaya Tinggi Singapura
(c) Boleh berhubung terus dengan kerajaan British di ________________________
(d) Menerima pegawai British

3 Dato' Jaafar bin Muhammad
(i) Setiausaha Kerajaan Johor dan Menteri Besar yang pertama. '
(ii) Wajibkan pegawai British pakai pakaian rasmi Johor. '
(iii) Bendera Johor dikibar lebih _________________ daripada bendera Union Jack.
(iv) Surat rasmi wajib ditulis dalam bahasa _____________________.

4 Dato' Abdul Rahman bin Andak:
(i) Setiausaha Kerajaan Johor.
(ii) Mengawal hubungan luar Johor.

5 Dato' Muhammad Salleh bin Perang:
(i) Merancang pembangunan Johor.
(ii) Memegang beberapa jawatan dalam pentadbiran kerajaan seperti Pesuruhjaya Polis, Ketua Jabatan ; Ukur, dan Jabatan Tanah.
(iii) Beliau melukis peta pembangunan negeri Johor.

6 Dato' Muhammad Ibrahim Munsyi:
(i) Beliau telah mewajibkan __________________________ di negeri Johor.
(ii) Menjadi Timbalan Menteri Besar pertama pada tahun 1893.

Johor di ambang penjajahan British.
(i) British bimbang campur tangan kuasa Barat lain di Johor.
(ii) British cuba campur tangan dengan menasihati sultan membuat pinjaman sebanyak _____________________ dolar untuk membina _____________________________.
(iii) Dato' __________________________________ dapat mengesan muslihat British dan menasihati Sultan agar tidak menerima tawaran pinjaman tersebut.
(iv) Pada tahun 1907, Dato' Abdul Rahman Andak dibersarakan dan 'dihantar ke London. Ini membolehkan British campurtangan dengan lebih mudah
(v) Pada tahun 1914, Penasihat British iaitu ________________________ telah dilantik di Johor.

0 komen:

  © Blogger template Merdeka by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP