Bab 5 Kegemilangan Melaka

Pentadbiran yang Sistematik

Melaka mengamalkan Sistem pemerintahan bercorak ________________

Sistem Pembesar Empat Lipatan

1 . Peranan sultan
Menyelaras semua kegiatan ekonomi, lambang perpaduan rakyat, mengetuai hubungan diplomatik, menjadi ketua _________________ dan adat istiadat Melayu, mengetuai ____________, dan melantik _______________.

2. Sistem Pembesar Empat Lipatan
(a) Bendahara menjadi
____________________, ____________________, ______________, ______________, ________________, dan ________________________.
(b) Penghulu bendahari menjadi _______________________________, __________________________, ______________________, dan _____________________.
(c) Temenggung menjadi ketua ____________ dan ____________, penguasa _________________, ketua ___________________, dan hakim ___________________.
(d) Laksamana menjadi ketua ___________________________, ketua duta, pengawal peribadi ___________________, dan __________________________.


Pusat Perdagangan
Faktor-faktor perkembangan Melaka sebagai pusat perdagangan antarabangsa

1. Kedudukan geografi
(a) Melaka terletak di pertengahan ______________________ antara Timur dan Barat.
(b) Muara __________________________ yang dalam membolehkan kapal berlabuh dengan mudah, menurunkan barang dagangan, dan mendapatkan barang keperluan.
(c) Banjaran ___________________ dan Pulau ____________________ menghalang tiupan angin dan membolehkan kapal dagang berlabuh dengan selamat.
(d) Bentuk muka bumi yang _______________________ menjadi pedoman kepada pedagang untuk belayar dan menuju ke Melaka dan mengawasi keselamatan Selat Melaka.

2. Peranan Pembesar Pemangkin kemajuan perdagangan di Melaka
(a) Peranan ________________________________ ialah menguruskan pasar dan gudang, memeriksa alat timbang, sukat, dan mata wang, menjadi hakim di pelabuhan, menguatkuasakan peraturan keluar masuk kapal, menguruskan cukai, menjaga kebajikan, dan keselamatan pedagang
(b) Peranan ______________________ dan Orang Laut ialah menjaga perairan Selat Melaka dan menjamin keselamatan pedagang.
(c) Undang-undang ________________________ mengandungi peraturan dan tata tertib berniaga, hukum jenayah di kapal, cara berjual-beli, larangan dan tanggungjawab anak kapal, kiwi, dan nakhoda.
(d) Kemudahan di pelabuhan seperti gudang untuk menyimpan barang, tempat tinggal untuk pedagang, pengangkutan, tenaga pekerja, kemudahan membaiki kapal, dan bekalan makanan dan minuman.
(e) Sistem cukai yang berpatutan. Pedagang dari Barat dikenakan cukai ____________%, pedagang yang tinggal tetap di Melaka dikenakan cukai ____________________%, dan pedagang dari China dan jepun hanya perlu memberi ______________.
(f) Penggunaan mata _________________ yang diperbuat daripada timah yang dipanggil ______________________ serta wang emas, wang perak, dan wang timah dari Pedir, Pasai, Kembayat, dan Gujerat.
(g) Pelabuhan Melaka merupakan pelabuhan ___________________, iaitu pusat pengumpulan barang dari Kepulauan Melayu dan pusat mengedar barang dari Timur dan Barat ke Kepulauan Melayu.
(h) Bahasa Melayu sebagai _______________________________ atau bahasa perantaraan antara pedagang dengan pembesar dan pedagang lain.


Kematangan Hubungan Luar

1. Hubungan serantau
(a) Hubungan Melaka dengan Pasai terjalin melalui ____________________antara sultan Melaka, iaitu Megat Iskandar Shah dengan puteri Pasai. Hubungan juga terjalin dalam bentuk pertukaran pendapat tentang hukum agama Islam. Kedudukan Melaka dan Pasai dianggap setaraf. Kerajaan Melaka pernah membantu Pasai menamatkan huru-hara dengan menghantar pembesar dan tenteranya ke Pasai. Melaka mendapat bekalan lada hitam, emas, dan beras dari Pasai.
(b) ___________________ membekalkan Melaka beras, bahan makanan, dan rempah.
(c) Hubungan terjalin apabila Melaka menakluki Siak dan Kampar. Kampar dan Siak menghantar ufti kepada Melaka. Siak dan Kampar membekalkan emas untuk kegiatan perdagangan dengan Melaka.

2. Hubungan antarabangsa
(a) Hubungan Melaka dengan China bermula pada tahun 1404 apabila _________________ melawat Melaka.
(b) Hubungan Melaka dengan ________________ bermula apabila Melaka menghantar Tun Telanai dan Menteri Jana Putera ke Siam. Siam membekalkan kayu jati, beras, clan bahan makanan kepada Melaka.
(c) Hubungan Melaka dengan Ryukyu (________________) terjalin melalui hubungan perdagangan clan diplomatik. Sultan Mansor Shah pernah mengirim surat kepada Raja Ryukyu memberitahu tentang pedagang Ryukyu yang melanggar undang-undang di Melaka.
(d) Hubungan Melaka dengan Gujerat (____________) terjalin melalui kegiatan perdagangan. Gujerat membekalkan kain dan menyebarkan agama Islam di Melaka. Pedagang Gujerat mendapatkan rempah dari Kepulauan Melayu.
(e) Pedagang Arab mendapatkan emas dan rempah dari Kepulauan Melayu dan kain sutera dan teh dari China. Pedagang Arab juga mengembangkan agama _____________ di Melaka.

Pusat Perkembangan Agama Islam

1. Kedatangan agama Islam ke Melaka
(a) Melalui perkahwinan sultan Melaka, iaitu Megat Iskandar Shah dengan puteri raja Pasai yang memeluk Islam.
(b) Mengikut Sejarah Melayu dan Bustanus Salatin, Islam disebarkan di Melaka oleh ______________________________________ dari Makkah.
(c) Pedagang Islam dari Arab dan India menyebarkan agama Islam melalui kegiatan dakwah dan berkahwin dengan masyarakat Melaka dan menyebarkannya kepada penduduk tempatan.
(d) Sifat agama Islam, iaitu toleransi, adil, rasional, dan meliputi semua aspek kehidupan telah menarik golongan istana dan rakyat untuk menganut agama Islam.

2. Keunggulan Melaka sebagai pusat penyebaran Islam
(a) _____________________ menjadi pusat penyebaran, pengajian Islam, dan pertemuan ulama dan pendakwah.
(b) Sultan menghantar pembesar ke Pasai untuk bertanyakan hal-hal agama.
(c) Masjid, madrasah, dan surau berfungsi untuk mempelajari agama dan membaca al-Quran.
(d) Melaka menjadi pusat pengajian ilmu tasawuf. Ahli tasawuf yang terkenal ialah Abdul Karim al -Jili yang mengarang kitab Insan al-Kamil.
(e) ____________________ Melaka menjadi tempat menterjemah, menyadur, dan menyimpan kitab agama Islam.
(fl Sultan Melaka menerapkan nilai Islam seperti ________________________, iaitu berbincang bersama pembesar dalam urusan pentadbiran.


3. Kegigihan Melaka menyebarkan agama Islam
(a) Melalui _______________________. Ramai pedagang asing yang memeluk Islam di Melaka dan menyebarkannya apabila pulang ke tempat asal mereka.
(b) Melalui peranan tentera upahan, seperti tentera upahan dari Jawa yang memeluk Islam di Melaka dan menyebarkannya apabila pulang ke tanah air.
(c) Melalui penaklukan. Raja di negeri taklukan memeluk Islam untuk menjamin keselamatan negeri dan menunjukkan taat setia kepada sultan Melaka.
(d) Peranan _________________________, ulama, dan ahli agama (sufi). Mereka telah menyebarkan Islam ke Jawa, Kalimantan, dan selatan Filipina dengan cara berhemah dan bukan dengan paksaan.
(e) Melalui ___________________________. Putera dan puteri Melaka berkahwin dengan putera atau puteri raja kerajaan lain. Contohnya, puteri Sultan Mansor Shah berkahwin dengan putera Raja Siak.
(fl Peranan pemerintah Melaka, contohnya menghantar ahli agama untuk mengajar raja-raja dari Pahang, Kampar, dan Inderagiri serta memberi galakan kepada pendakwah untuk menyebarkan agama Islam.

4. Sinar Islam di Melaka
(a) Dalam pentadbiran, institusi kesultanan telah menggantikan sistem beraja dan gelaran raja digantikan dengan ___________________________.
(b) Menggunakan undang-undang fikah (Syariah) seperti _______________________ dan _______________________________.
(c) Pengajian al-Quran menjadi asas sistem pendidikan di Melaka.
(d) Bahasa _________________ dijadikan bahasa ilmu dan lingua franca. Tulisan jawi
digunakan secara meluas.
(e) Agama Islam mempengaruhi kesenian, contohnya ukiran di kubah masjid, mimbar, mihrab, menara azan, dan batu nisan. Terdapat tulisan______________ dan ukiran berbentuk bunga, geometri, dan ayat al-Quran.
(f) Amalan dan budaya masyarakat Melaka yang dipengaruhi unsur Islam.


Pusat Kegiatan Ilmu
1. Istana menjadi pusat kegiatan perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi tempat perkumpulan golongan cerdik pandai yang terdiri daripada:
(a) Pengarang yang mengarang sejarah, menghasilkan pelbagai jenis kesusasteraan, menyusun salasilah raja, dan mencatat diari istana.
(b) Ulama yang menulis dan menterjemah kitab agama Islam.
(c) Jurutulis yang mengarang surat rasmi raja, menggubal perjanjian, dan menjadi guru kepada anak-anak raja.
2. Kegiatan menterjemah dan menyadur karya sastera dari Arab dan Parsi:
(a) Karya sastera terjemahan seperti Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Mullanunad Ali Hanafiah, dan Hikayat Iskandar Zulkarnain.
(b) Karya sastera saduran seperti Hikayat Bulan Belah, Hikayat Nabi Bercukur, Hikayat Bakhtiar, Hikayat Nabi Wafat, dan Hikayat Nabi Yusof.
3. Istana menjadi tempat menyimpan buku penulis tempatan dan asing yang menjadi khazanah kerajaan.
4. Istana juga menjadi tempat perbincangan clan perdebatan alim ulama tentang hal agama. Contohnya, mereka membahaskan kitab Darul Manzum yang berkaitan dengan aspek ketuhanan.

Dasar Perluasan Kuasa

Cara-cara perluasan kuasa
1. Penaklukan
• Kerajaan yang ditakluki ialah Kampar dan Pahang.

2. Perkahwinan
• Putera dan puteri Melaka dikahwinkan dengan putera dan puteri negeri lain : seperti Pahang, Siak, clan Kelantan.

3. Kerelaan raja negeri lain
• Jambi dan Lingga.

4. Campur tangan dalam negeri
• Melaka memberi bantuan kepada kerajaan lain yg menghadapi huru-hara seperti Pasai.

Kebijaksanaan pemimpin Melaka .
Sultan Muzaffar Shah berjaya menguasai Pahang, Kampar, dan Inderagiri. Baginda menghantar ________________ menghadapi serangan Siam, menjalinkan hubungan dengan China, dan menyelesaikan perbalahan antara orang Melayu dengan orang India-Muslim. Sultan Mansor Shah berjaya menguasai Bernam, Perak, dan Siak.
Sultan Alauddin Riayat Shah merupakan pemimpin yang alim, gagah, mementingkan
Keamanan dan keselamatan dalam negeri, dan berjaya menguasai Aru.
Bendahara ___________________________ merupakan pembesar yang cekap dan berwibawa. Beliau berjaya menghalang serangan _________________.

0 komen:

  © Blogger template Merdeka by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP